Mijn logo

faviconbronlogo

Het leven kan gezien worden als een cirkel; geboorte, een bloei periode, levensavond en tenslotte het sterven en de overgang (vaker dood genoemd). En in elke fase van de  cirkel kunnen wij als mens geraakt worden door het leven, het leven dat ons overkomt. Een leven dat wij hier in het westen zo graag willen controleren en naar onze hand zetten. Veel vaker echter het overkomt het leven ons en blijkt het erg lastig om de controle te verliezen.
De basis voor ons mens-zijn wordt gelegd gedurende onze tijd in de baarmoeder, de wijze waarop we geboren worden en welkom worden geheten is sterk bepalend voor de wijze waarop jij in het leven staat. Onze opvoeding, de liefde, warmte en waardering van onze ouders zijn sterk van invloed op wie wij zijn geworden.

Mijn logo symboliseert de kleuren van de levenscirkel, een vader en moeder en kinderen in het hart. De ouders staan om de kinderen heen en beschermen zo hun kinderen. De ouders staan los van elkaar in verbinding. Het oosten, de kleur geel en het element lucht staat voor nieuw leven, geboorte en lente. Rood voor het zuiden, passie, bloei, enthousiasme,  vuur en de zomer. In het westen de kleur zwart, oogst, levensavond en beschouwing, het element water en de herfst. Tenslotte het noorden met de alom aanwezige kleur wit waarin de wijsheid, ouderdom en onze voorouders vertegenwoordigd zijn, aarde en winter.

Groen staat symbool voor ‘het al’, het universem, god, allah, jaweh, de natuur of het lege midden. Je zou het groene kind ook kunnen zien als jouw innerlijk kind of de onbeschadigde ziel.

Ook het dagritme kent deze cirkel, de ochtend, middag, avond en nacht. Ontwaken, actief zijn, uitdoven en nacht. En iedere gedachte kent ook dit verloop en zelfs alle activiteiten, er is een begin, een hoogtepunt, een terugkijken en stilte.