Ik hoef niet te weten

“Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet

Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft

oog in oog te staan met de verlangens van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud je bent maar wel of je het aandurft

voor gek te staan omwille van de Liefde, omwille van je dromen,

omwille van het avontuur dat Leven heet.

 

Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden.

Waar het mij om gaat is of je ooit tot in de kern van je eigen verdriet

bent doorgedrongen en of de verraderlijkheden en beproevingen

van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt of dat deze je hebben

doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of van jezelf, kunt laten zijn

zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen,

te laten verdwijnen of vast te houden.

Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe . Of je durft te dansen

vanuit je oerkracht, in total extase van top tot teen, zonder je in te houden

door op je hoede te zijn. Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten

remmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijk bestaan.

Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet . Wat ik zou willen weten

is of je anderen durft af te wijzen om trouw te zijn aan jezelf. Of jij het aankunt

om voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad

vanuit je ziel. Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten

dat je vertrouwen waard bent.

Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi

en is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht kunt putten.

Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij

en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver

van de maan roepen; “YES”.

Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt.

Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht

vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst op te staan, en datgene

te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen. Ik hoef niet te weten

wie je bent of hoe je hier gekomen bent .

Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.

Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd.

Voor mij is het van groot belang, van jou te horen welke innerlijke kracht

jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen

Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of jij het werkelijk goed hebt

bij jezelf wanneer het stil word, in eenzaamheid “.