Familie opstelling

Gezin silhouet

Een familieopstelling is een methode waarmee op een zachte en bijzondere manier onbewuste patronen of dynamieken zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Welke vragen zijn er mogelijk in een familieopstelling

 • de verhoudingen binnen je familie (voorouders, gezin van herkomst of eigen gezin)
  het hoe en waarom van jouw gedrag of emoties in een context, bijvoorbeeld in de sociale sfeer, in je werk of ‘in jezelf’. “Waarom stel ik iets steeds maar weer uit?`, `waarom regel ík toch altijd alles?’ of ‘waarom voel ik me zo verantwoordelijk?’
 • fysieke ongemakken of zelfs ziekte, waar komen deze vandaan en waarom ken ik ze
 • je kind, bijvoorbeeld om zicht te krijgen in de achtergrond van het gedrag, de emoties of de fysieke gesteldheid van je zoon of dochter
 • organisaties of zaken die spelen binnen organisaties. In dat geval noemen we de opstelling een organisatieopstelling

Vormen van familieopstellingen

 • werken met verschillende personen uit je familiesysteem
 • ‘je verlangen’ opstellen en ‘datgene dat blokkeert´of ´belemmert  en ´je hulpbron´ dat wat je kan helpen
 • een symptoom opstelling
 • opstelling van een thema
 • een opstelling van werksituaties, een intervisie

Basis van deze methode
Hoewel familieopstellingen dus niet alleen over familiekwesties gaan, ligt aan de basis van deze methode vaak (maar dus zeker niet altijd!) wel ‘het familiesysteem’. Ouders en mogelijk één of meer broers of zussen spelen bewust of onbewust een rol in jouw leven. Dit gezin van herkomst heeft veel invloed op je. In het gezin heeft iedereen zijn eigen rol en alle gezinsleden oefenen invloed op elkaar uit. Ook de in- en externe omstandigheden spelen een rol in je ontwikkeling. In een gezin gebeurt van alles. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, het overlijden van iemand die belangrijk is voor (iemand uit) het gezin, een scheiding, een ongeluk, een ontslag etc. En ook buiten het gezin kom je in contact met veel verschillende mensen en situaties: met familieleden, de dagopvang, vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, de sportvereniging, school, werk etc. Dit alles kan ongemerkt heel lang doorwerken.

Wat levert een familieopstelling een vraagsteller op
Wat een familieopstelling een vraagsteller oplevert is heel verschillend. Door een opstelling verkrijgt hij informatie over de dieperliggende achtergronden van zijn ‘verstrikking’. Wat de vraagsteller na de opstelling met deze informatie doet, is natuurlijk aan hem. Vaak ervaart de vraagsteller na de opstelling opluchting over de verkregen duidelijkheid en kan hij weer nieuwe stappen zetten in zijn leven. Ook vindt er regelmatig een stuk verwerking plaats van iets wat niet eerder een plek heeft kunnen krijgen. En soms is het voor de vraagsteller al voldoende dat hij meer inzicht in zijn vraag heeft gekregen en kiest hij ervoor om de bekende, vertrouwde situatie in stand te houden.

Bovendien werkt een familieopstelling op een dieper niveau lang door. Het kan zo zijn dat een vraagsteller in eerste instantie niet het idee heeft dat er veel gebeurd is, maar er na verloop van tijd achter komt dat er wel degelijk dingen veranderd zijn. En dat kan zelfs maanden later zijn.

Waarom zou je als representant mee doen met een familieopstelling

Voor een ander
Vaak wordt er gedacht dat je als representant er bent om de opstelling voor de vraagsteller mogelijk te maken. Ten dele is dit waar. Het is vaak erg bijzonder voor de vraagsteller zijn/haar vraag ‘uitgewerkt’ te zien worden door de representanten in een opstelling. En het hieraan meewerken wordt door representanten over het algemeen als iets moois ervaren. Maar je kunt een familieopstelling ook prima zonder representanten doen. In dat geval werk je bijvoorbeeld met voorwerpen. Representanten zijn dus geen noodzakelijke voorwaarde voor een familieopstelling.

Voor jezelf
Er is ook nog een andere, misschien wel belangrijkere reden om als representant mee te doen met een opstelling en dat is dat het je heel vaak iets voor jezelf oplevert. De ervaring leert dat je nooit ‘zomaar’ wordt gevraagd voor de positie waar je komt te staan. Ook hier geldt: toeval bestaat niet! Reactie na afloop van een opstelling zeggen wellicht genoeg

 • het antwoord te hebben gekregen op een vraag waar die zelf mee rond liep
 • inzicht te hebben gekregen in iets waar hij mee aan het stoeien was
 • nu eindelijk te begrijpen hoe iets ‘voor die ander was’

Als je nog nooit representant bent geweest bij een opstelling, zou ik je van harte willen uitnodigen om het zelf eens te komen ervaren. Het is echt bijzonder, je bent welkom! En ook hier geldt dat een familieopstelling op een dieper niveau lang doorwerkt. Het kan dus zo zijn dat een representant in eerste instantie niet het idee heeft dat er veel gebeurd is, maar er na verloop van tijd achter komt dat er wel degelijk dingen veranderd zijn. En dat kan zelfs maanden later zijn.

Familieopstellingen in een groep of individueel
Je kunt familieopstellingen zowel in een groep doen als individueel, kijk voor individuele opstellingen onder ´tafelopstellingen’.

Niet met je eigen familie!
Vaak wordt gedacht dat het complete gezin of dat de hele familie aanwezig moet zijn bij een opstelling. En dit is juist niet het geval. De aanwezige representanten vertegenwoordigen de familie- of gezinsleden, zij kennen jou of de familie niet. Dit maakt het werk zo bijzonder!